Søg
Close this search box.

Gode råd

når du

søger job

HEAD aHEAD ønsker at hjælpe dig godt på vej med jobsøgningen

Der er nogle helt konkrete ting, som du skal gøre, når du søger et bestemt job. HEAD aHEAD giver dig her en række tips og lidt inspiration til, hvordan du på bedste vis griber din jobsøgning an, så du sikrer, at der bliver lagt mærke til netop din ansøgning.

Derudover giver vi dig en række gode råd til, hvordan du forbereder dig bedst muligt til jobsamtalen, hvad du kan forvente dig i løbet af jobsamtalen samt om vigtigheden i at evaluere samtalen efterfølgende.

Ansøgningen

sådan gør du

 • Find information om den virksomhed, du vil søge hos.
 • Når du søger job, handler det først og fremmest om at gøre det let for virksomheden at vælge dig.
 • Søg information om virksomheden, kunder, produkter og konkurrenter – på deres hjemmeside, på LinkedIn eller andre sociale medier.
 • I din ansøgning skal du beskrive for virksomheden, hvordan og hvorfor netop du passer til jobbet og til deres virksomhed.  
 • Fremhæv i din ansøgning, hvad du kan bidrage med din erfaring og dine kompetencer.
 • Sørg for at have et opdateret CV og et godt foto, som du kan sende med.
 • Når du har skrevet din ansøgning, er det en god idé at få et par ekstra øjne på ansøgning inden du sender den afsted til virksomheden. Få en god ven til læse den igennem, så du undgår stavefejl eller fx fejl i adresse eller navn til virksomheden og den person du skal stile ansøgningen til.

samtalen

Før

Checkliste før jobsamtalen

Det er vigtigt, at du er godt forberedt, når du er indkaldt til samtale hos en virksomhed. Inden du møder op til samtalen, så check nedenstående punkter igennem:

 • Hvor ligger virksomheden.
 • Hvad hedder personen, du skal tale med.
 • Forbered dig på de spørgsmål, du kan blive stillet.
 • Forbered selv et par spørgsmål, du kan stille – om jobbet eller om virksomheden.
 • Medbring annoncen, dit CV og evt. noget at skrive med og på.
 • Klæd dig på efter situationen
 • Tag afsted hjemmefra i god tid, så du er sikker på at komme rettidigt

Under

Samtalens indhold

To samtaler er sjældent ikke ens, men som regel følger de alligevel en forholdsvis gængs struktur. Ofte vil du kunne opleve, at en samtale foregår således:

 • Lidt indledende small talk om vejr og vind
 • Intervieweren fortæller om jobbet og om virksomheden
 • Du fortæller om dit karriereforløb
 • Du fortæller om dig selv
 • Intervieweren stiller spørgsmål til din ansøgning og dit CV
 • Du kan stille spørgsmål til intervieweren
 • Til sidst er det vigtigt for dig at vide: “Hvad er det næste, der skal ske?”

Efter

Evaluering af samtalen

Det er en god idé efterfølgende at evaluere samtalen – evt. sammen med en god ven. Husk, at det ikke bare er virksomheden, der skal vælge dig. Du skal også vælge den.

 • Levede samtalen op til dine forventninger?
 • Hvordan oplevede du interviewerens adfærd?
 • Følte du dig kvalificeret til jobbet?
 • Hvordan passede kemien?
 • Hvordan oplevede du din egen adfærd?
 • Føler du stadig, at jobbet og virksomheden passer til dig?

Typiske
spørgsmål

Her kan du se du nogle af de typiske spørgsmål ved en jobsamtale. Forbered dig på dem inden samtalen, så du ved, hvad du vil svare, hvis de skulle blive stillet.

 • Hvorfor vil du forlade din nuværende stilling?
 • Hvis du har været arbejdsløs – hvad har du foretaget dig i ledighedsperioden?
 • Hvilke opgaver løser/løste du i dit job?
 • Hvilke ansvarsområder havde du i dit sidste job?
 • Hvad synes du bedst/mindst om i jobbet?
 • Hvilken del af jobbet er nemmest/sværest?
 • Hvad har været din største succes?
 • Hvad har været din største fiasko?
 • Hvad er dine stærke/svage sider?
 • Hvilke krav stiller du til din kommende chef?
 • Hvad er dit generelle indtryk af din sidste arbejdsgiver?
 • Hvilke cheftyper kan du bedst/mindst lide?
 • Hvorfor er du interesseret i at arbejde for os?
 • Hvad kvalificerer dig til dette job?
 • Hvilke af dine tidligere jobs synes du bedst om?
 • Hvordan fik du dit tidligere job?
 • Har du en hobby?